Bản đồ xã Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Yên Đồng (cách 3.7 km), Nga Thiện (cách 3.9 km), Nga Vịnh (cách 4.1 km), Nga Trường (cách 4.3 km), Hà Lan (cách 4.5 km), Đông Sơn (cách 4.9 km), Ba Đình (cách 5.2 km), Hà Thanh (cách 5.3 km), Nga Giáp (cách 5.9 km), Yên Thái (cách 6.3 km), Lam Sơn (cách 6.4 km), Hà Châu (cách 6.4 km), Đông Sơn (cách 6.7 km), Nga Văn (cách 6.9 km), Nga Yên (cách 7.0 km), Ba Đình (cách 7.2 km), Nga Hải (cách 7.3 km), Nga Thắng (cách 7.5 km), Hà Vân (cách 7.6 km), Yên Thành (cách 7.7 km),

Latitude/longitude: 20 03 56N, 105 56 23E
Decimal coordinates: 20.0656 105.94

Thông tin chung

Hà Vinh là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 7537
Diện tích: 1723 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc