Bản đồ thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Hà Ninh (cách 0.9 km), Hà Phong (cách 1.8 km), Hà Lâm (cách 2.7 km), Hà Bình (cách 2.8 km), Hà Ngọc (cách 3.2 km), Đồng Lộc (cách 3.3 km), Hà Đông (cách 3.7 km), Hà Thái (cách 4.2 km), Hà Lai (cách 4.2 km), Đại Lộc (cách 4.5 km), Cầu Lộc (cách 4.6 km), Hà Yên (cách 4.9 km), Hà Dương (cách 5.0 km), Hà Tân (cách 5.1 km), Hà Vân (cách 5.4 km), Thành Lộc (cách 5.4 km), Hà Phú (cách 5.7 km), Phong Lộc (cách 5.8 km), Hà Châu (cách 6.3 km), Hà Hải (cách 6.7 km),

Latitude/longitude: 20 00 02N, 105 50 43E
Decimal coordinates: 20.0006 105.845

Thông tin chung

Hà Trung là một Thị trấn của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại: Thị trấn
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 6872
Diện tích: 200 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc