Bản đồ xã Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Toại, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Quang Lộc (cách 1.6 km), Phong Lộc (cách 2.0 km), Hà Phú (cách 2.1 km), Nga Lĩnh (cách 2.2 km), Hà Hải (cách 2.2 km), Liên Lộc (cách 3.2 km), Tuy Lộc (cách 3.2 km), Nga Thắng (cách 3.6 km), Cầu Lộc (cách 3.9 km), Nga Nhân (cách 4.1 km), Nga Thạch (cách 4.1 km), Hà Thái (cách 4.3 km), Hoa Lộc (cách 4.5 km), Hà Lâm (cách 4.8 km), Lộc Tân (cách 5.2 km), Thịnh Lộc (cách 5.4 km), Nga Văn (cách 5.5 km), Hà Châu (cách 5.6 km), Hưng Lộc (cách 5.6 km), Ba Đình (cách 5.7 km),

Latitude/longitude: 19 58 17N, 105 54 31E
Decimal coordinates: 19.9714 105.909

Thông tin chung

Hà Toại là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 2114
Diện tích: 292 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc