Bản đồ xã Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Tiến, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Hà Giang (cách 2.1 km), Hà Tân (cách 4.1 km), Ngọc Trạo (cách 4.1 km), Vĩnh Thịnh (cách 4.5 km), Mễ Trì (cách 5.4 km), Hà Bắc (cách 5.4 km), Hà Lĩnh (cách 5.5 km), Hà Yên (cách 5.7 km), Hà Bình (cách 7.4 km), Hà Dương (cách 7.6 km), Thành An (cách 7.6 km), Hà Long (cách 7.6 km), Thành Tâm (cách 7.6 km), Hà Đông (cách 7.8 km), Ngọc Trạo (cách 7.8 km), Vĩnh Tân (cách 7.9 km), Vĩnh Minh (cách 8.2 km), Hà Ninh (cách 8.3 km), Quang Trung (cách 8.3 km), Thành Long (cách 8.6 km),

Latitude/longitude: 20 03 19N, 105 46 45E
Decimal coordinates: 20.0553 105.779

Thông tin chung

Hà Tiến là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 7160
Diện tích: 1839 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc