Bản đồ xã Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Hà Lan (cách 1.8 km), Hà Châu (cách 2.1 km), Nga Vịnh (cách 2.3 km), Hà Vân (cách 2.6 km), Hà Lai (cách 2.8 km), Ba Đình (cách 3.5 km), Hà Thái (cách 4.4 km), Lam Sơn (cách 4.5 km), Hà Dương (cách 4.8 km), Đông Sơn (cách 5.1 km), Quang Trung (cách 5.2 km), Hà Vinh (cách 5.3 km), Nga Thắng (cách 5.6 km), Hà Hải (cách 5.6 km), Hà Bình (cách 6.0 km), Hà Phú (cách 6.0 km), Hà Lâm (cách 6.1 km), Nga Trường (cách 6.2 km), Ba Đình (cách 6.3 km), Hà Yên (cách 6.8 km),

Latitude/longitude: 20 02 25N, 105 53 49E
Decimal coordinates: 20.0403 105.897

Thông tin chung

Hà Thanh là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 3023
Diện tích: 502 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc