Bản đồ xã Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Thái, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Hà Lâm (cách 2.0 km), Hà Phú (cách 2.2 km), Hà Lai (cách 2.3 km), Hà Hải (cách 2.7 km), Hà Châu (cách 2.7 km), Phong Lộc (cách 3.6 km), Cầu Lộc (cách 4.1 km), Hà Trung (cách 4.2 km), Hà Toại (cách 4.3 km), Hà Thanh (cách 4.4 km), Nga Thắng (cách 4.4 km), Hà Vân (cách 4.6 km), Ba Đình (cách 4.6 km), Đồng Lộc (cách 4.7 km), Hà Ninh (cách 4.9 km), Nga Vịnh (cách 5.0 km), Hà Bình (cách 5.2 km), Nga Lĩnh (cách 5.4 km), Hà Phong (cách 5.7 km), Quang Lộc (cách 5.8 km),

Latitude/longitude: 20 00 09N, 105 53 06E
Decimal coordinates: 20.0025 105.885

Thông tin chung

Hà Thái là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 4179
Diện tích: 603 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc