Bản đồ xã Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Hà Yên (cách 3.2 km), Hà Bình (cách 3.8 km), Hà Đông (cách 4.1 km), Hà Tiến (cách 4.1 km), Hà Ninh (cách 4.2 km), Hà Lĩnh (cách 4.3 km), Mễ Trì (cách 4.3 km), Hà Giang (cách 4.4 km), Hà Bắc (cách 4.9 km), Hà Phong (cách 5.0 km), Hà Dương (cách 5.1 km), Hà Trung (cách 5.1 km), Hà Ngọc (cách 6.0 km), Vĩnh Thịnh (cách 6.6 km), Hà Sơn (cách 6.7 km), Quang Trung (cách 6.9 km), Hà Vân (cách 7.1 km), Ngọc Trạo (cách 7.5 km), Hà Lai (cách 7.6 km), Hà Lâm (cách 7.7 km),

Latitude/longitude: 20 01 42N, 105 48 23E
Decimal coordinates: 20.0283 105.806

Thông tin chung

Hà Tân là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 4565
Diện tích: 1360 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc