Bản đồ xã Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Châu Lộc (cách 2.3 km), Hà Đông (cách 3.5 km), Triệu Lộc (cách 3.9 km), Hoằng Khánh (cách 3.9 km), Hà Lĩnh (cách 4.2 km), Hà Ngọc (cách 4.3 km), Mễ Trì (cách 4.4 km), Vĩnh An (cách 4.5 km), Đại Lộc (cách 4.9 km), Định Công (cách 4.9 km), Hà Phong (cách 5.3 km), Thiệu Quang (cách 5.7 km), Hoằng Xuân (cách 5.8 km), Hoằng Trung (cách 5.8 km), Hà Ninh (cách 6.6 km), Hà Tân (cách 6.7 km), Hoằng Kim (cách 7.0 km), Tiến Lộc (cách 7.0 km), Hà Trung (cách 7.0 km), Đồng Lộc (cách 7.1 km),

Latitude/longitude: 19 58 14N, 105 47 08E
Decimal coordinates: 19.9706 105.786

Thông tin chung

Hà Sơn là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 4886
Diện tích: 1415 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc