Bản đồ xã Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Hà Ngọc (cách 1.5 km), Hà Ninh (cách 1.7 km), Hà Trung (cách 1.8 km), Hà Đông (cách 2.2 km), Đồng Lộc (cách 3.1 km), Đại Lộc (cách 3.2 km), Hà Lâm (cách 3.9 km), Hà Bình (cách 4.1 km), Thành Lộc (cách 4.7 km), Cầu Lộc (cách 4.9 km), Hà Tân (cách 5.0 km), Hà Sơn (cách 5.3 km), Hà Thái (cách 5.7 km), Châu Lộc (cách 5.8 km), Hà Yên (cách 5.8 km), Triệu Lộc (cách 6.0 km), Hà Lai (cách 6.0 km), Tiến Lộc (cách 6.2 km), Hà Dương (cách 6.4 km), Hà Lĩnh (cách 6.5 km),

Latitude/longitude: 19 59 26N, 105 49 54E
Decimal coordinates: 19.9906 105.832

Thông tin chung

Hà Phong là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 2861
Diện tích: 171 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc