Bản đồ xã Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Ninh, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Hà Trung (cách 0.9 km), Hà Phong (cách 1.7 km), Hà Bình (cách 2.4 km), Hà Đông (cách 3.2 km), Hà Ngọc (cách 3.2 km), Hà Lâm (cách 3.5 km), Đồng Lộc (cách 4.0 km), Hà Yên (cách 4.2 km), Hà Tân (cách 4.2 km), Hà Lai (cách 4.6 km), Hà Dương (cách 4.7 km), Đại Lộc (cách 4.8 km), Hà Thái (cách 4.9 km), Hà Vân (cách 5.4 km), Cầu Lộc (cách 5.5 km), Thành Lộc (cách 6.0 km), Hà Phú (cách 6.5 km), Hà Sơn (cách 6.6 km), Phong Lộc (cách 6.7 km), Hà Châu (cách 6.8 km),

Latitude/longitude: 20 00 18N, 105 50 17E
Decimal coordinates: 20.005 105.838

Thông tin chung

Hà Ninh là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 3841
Diện tích: 566 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc