Bản đồ xã Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Ngọc Trạo (cách 4.9 km), Hà Bắc (cách 5.6 km), Bắc Sơn (cách 5.6 km), Thành Tâm (cách 5.7 km), Hà Giang (cách 5.9 km), Quang Sơn (cách 6.4 km), Quang Trung (cách 6.9 km), Ba Đình (cách 7.1 km), Nam Sơn (cách 7.4 km), Ngọc Trạo (cách 7.6 km), Hà Tiến (cách 7.6 km), Thành Vân (cách 7.9 km), Lam Sơn (cách 8.1 km), Hà Yên (cách 8.3 km), Hà Dương (cách 8.7 km), Đông Sơn (cách 9.4 km), Phú Long (cách 9.5 km), Hà Tân (cách 9.7 km), Thành An (cách 9.8 km), Quảng Lạc (cách 9.9 km),

Latitude/longitude: 20 06 56N, 105 48 51E
Decimal coordinates: 20.1156 105.814

Thông tin chung

Hà Long là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 9243
Diện tích: 4843 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc