Bản đồ xã Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Mễ Trì (cách 0.1 km), Hà Sơn (cách 4.2 km), Vĩnh Thịnh (cách 4.3 km), Hà Tân (cách 4.3 km), Hà Đông (cách 4.4 km), Vĩnh An (cách 4.5 km), Vĩnh Minh (cách 5.3 km), Hà Tiến (cách 5.5 km), Vĩnh Tân (cách 6.2 km), Châu Lộc (cách 6.5 km), Hà Phong (cách 6.5 km), Hà Ngọc (cách 6.5 km), Định Công (cách 6.7 km), Hà Ninh (cách 6.9 km), Định Tiến (cách 7.1 km), Hà Giang (cách 7.1 km), Hà Yên (cách 7.5 km), Hoằng Khánh (cách 7.5 km), Hà Bình (cách 7.6 km), Hà Trung (cách 7.7 km),

Latitude/longitude: 20 00 23N, 105 46 19E
Decimal coordinates: 20.0064 105.772

Thông tin chung

Hà Lĩnh là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 9097
Diện tích: 2458 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc