Bản đồ xã Hà Lai, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Lai, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Lai, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Lai, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Lai, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Hà Thái (cách 2.3 km), Hà Vân (cách 2.3 km), Hà Châu (cách 2.4 km), Hà Thanh (cách 2.8 km), Hà Lâm (cách 3.5 km), Hà Bình (cách 3.8 km), Hà Dương (cách 3.8 km), Hà Trung (cách 4.2 km), Hà Lan (cách 4.4 km), Nga Vịnh (cách 4.4 km), Hà Phú (cách 4.5 km), Hà Hải (cách 4.6 km), Hà Ninh (cách 4.6 km), Ba Đình (cách 4.8 km), Hà Yên (cách 5.3 km), Quang Trung (cách 5.6 km), Nga Thắng (cách 5.7 km), Phong Lộc (cách 5.9 km), Hà Phong (cách 6.0 km), Đồng Lộc (cách 6.1 km),

Latitude/longitude: 20 01 20N, 105 52 40E
Decimal coordinates: 20.0222 105.878

Thông tin chung

Hà Lai là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 4034
Diện tích: 686 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc