Bản đồ xã Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Hà Phú (cách 1.3 km), Nga Thắng (cách 2.2 km), Hà Toại (cách 2.2 km), Nga Lĩnh (cách 2.7 km), Hà Thái (cách 2.7 km), Phong Lộc (cách 3.0 km), Hà Châu (cách 3.4 km), Quang Lộc (cách 3.6 km), Ba Đình (cách 3.7 km), Hà Lâm (cách 4.1 km), Nga Nhân (cách 4.4 km), Nga Văn (cách 4.5 km), Hà Lai (cách 4.6 km), Cầu Lộc (cách 4.6 km), Nga Vịnh (cách 5.0 km), Tuy Lộc (cách 5.2 km), Liên Lộc (cách 5.4 km), Nga Thạch (cách 5.5 km), Nga Mỹ (cách 5.6 km), Hà Thanh (cách 5.6 km),

Latitude/longitude: 19 59 29N, 105 54 29E
Decimal coordinates: 19.9914 105.908

Thông tin chung

Hà Hải là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 4137
Diện tích: 501 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc