Bản đồ xã Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Hà Tiến (cách 2.1 km), Hà Bắc (cách 3.6 km), Hà Tân (cách 4.4 km), Hà Yên (cách 4.7 km), Ngọc Trạo (cách 4.9 km), Ngọc Trạo (cách 5.8 km), Hà Long (cách 5.9 km), Hà Dương (cách 6.3 km), Quang Trung (cách 6.5 km), Vĩnh Thịnh (cách 6.5 km), Hà Bình (cách 6.6 km), Mễ Trì (cách 7.0 km), Hà Lĩnh (cách 7.1 km), Thành Tâm (cách 7.2 km), Hà Ninh (cách 8.1 km), Hà Đông (cách 8.4 km), Thành An (cách 8.4 km), Hà Vân (cách 8.5 km), Hà Trung (cách 9.0 km), Lam Sơn (cách 9.0 km),

Latitude/longitude: 20 03 58N, 105 47 42E
Decimal coordinates: 20.0661 105.795

Thông tin chung

Hà Giang là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 4617
Diện tích: 864 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc