Bản đồ xã Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Bản đồ vệ tinh xã Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Địa giới hành chính xã Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa

Places nearby

Ngọc Trạo (cách 2.6 km), Hà Yên (cách 2.7 km), Quang Trung (cách 2.9 km), Hà Dương (cách 3.3 km), Hà Giang (cách 3.6 km), Hà Bình (cách 4.8 km), Hà Tân (cách 4.9 km), Hà Vân (cách 5.3 km), Lam Sơn (cách 5.4 km), Hà Tiến (cách 5.4 km), Hà Long (cách 5.6 km), Ba Đình (cách 5.9 km), Bắc Sơn (cách 6.2 km), Hà Ninh (cách 7.0 km), Hà Lai (cách 7.2 km), Hà Lan (cách 7.3 km), Đông Sơn (cách 7.5 km), Hà Trung (cách 7.6 km), Hà Thanh (cách 7.7 km), Ngọc Trạo (cách 8.3 km),

Latitude/longitude: 20 04 02N, 105 49 44E
Decimal coordinates: 20.0672 105.829

Thông tin chung

Hà Bắc là một Xã của Huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Thanh Hóa
Huyện: Hà Trung
Dân số: 5923
Diện tích: 820 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc