Bản đồ huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hoành Bồ, Quảng Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
  • Bản đồ vệ tinh huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
  • Địa giới hành chính huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

Latitude/longitude: 21 06 30N, 107 02 43E
Decimal coordinates: 21.1083 107.045

Thông tin chung

Hoành Bồ là một Huyện của Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ninh
Dân số: 38317
Diện tích: 82253 ha