Bản đồ huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Trà Bồng, Quảng Ngãi

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi
  • Bản đồ vệ tinh huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi
  • Địa giới hành chính huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Latitude/longitude: 15 13 30N, 108 29 57E
Decimal coordinates: 15.225 108.499

Thông tin chung

Trà Bồng là một Huyện của Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Ngãi
Dân số: 28336
Diện tích: 41875 ha