Bản đồ huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Quảng Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

Latitude/longitude: 17 50 04N, 106 22 24E
Decimal coordinates: 17.8344 106.373

Thông tin chung

Quảng Trạch là một Huyện của Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Dân số: 193555
Diện tích: 60498 ha