Bản đồ xã Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Cao Quảng (cách 9.9 km), Phúc Trạch (cách 10.8 km), Lâm Trạch (cách 13.8 km), Châu Hóa (cách 13.8 km), Văn Hóa (cách 14.2 km), Quảng Sơn (cách 14.7 km), Sơn Trạch (cách 15.4 km), Tân Hóa (cách 16.5 km), Quảng Tiên (cách 17.3 km), Phù Hóa (cách 17.7 km), Cảnh Hóa (cách 18.3 km), Tiến Hóa (cách 18.3 km), Phong Hóa (cách 19.0 km), Quảng Trung (cách 19.1 km), Mai Hóa (cách 19.1 km), Quảng Thủy (cách 19.5 km), Nam Hóa (cách 19.6 km), Quảng Liên (cách 19.9 km),

Latitude/longitude: 17 40 18N, 106 10 31E
Decimal coordinates: 17.6717 106.175

Thông tin chung

Xuân Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 4857
Diện tích: 17375 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc