Bản đồ xã Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Sơn Lộc (cách 3.8 km), Hoàn Trạch (cách 4.3 km), Phú Trạch (cách 4.6 km), Tây Trạch (cách 4.6 km), Đồng Trạch (cách 6.4 km), Cự Nẫm (cách 6.7 km), Hoàn Lão (cách 6.8 km), Hòa Trạch (cách 7.1 km), Hải Trạch (cách 7.3 km), Đức Trạch (cách 7.7 km), Bắc Trạch (cách 8.2 km), Trung Trạch (cách 8.9 km), Hạ Trạch (cách 9.7 km), Đại Trạch (cách 10.1 km), Hưng Trạch (cách 11.0 km), Liên Trạch (cách 11.1 km), Nam Trạch (cách 11.7 km), Mỹ Trạch (cách 12.4 km), Phú Định (cách 13.0 km), Quảng Phúc (cách 13.1 km),

Latitude/longitude: 17 36 32N, 106 27 49E
Decimal coordinates: 17.6089 106.464

Thông tin chung

Vạn Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 6527
Diện tích: 2688 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc