Bản đồ xã Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Hoàn Lão (cách 2.4 km), Đại Trạch (cách 3.8 km), Đức Trạch (cách 3.9 km), Đồng Trạch (cách 4.1 km), Hoàn Trạch (cách 4.8 km), Hải Trạch (cách 6.0 km), Nhân Trạch (cách 6.6 km), Phú Trạch (cách 7.5 km), Tây Trạch (cách 8.1 km), Nam Trạch (cách 8.3 km), Hòa Trạch (cách 8.4 km), Lý Trạch (cách 8.5 km), Vạn Trạch (cách 8.9 km), Lộc Ninh (cách 10.6 km), Quang Phú (cách 10.9 km), Sơn Lộc (cách 11.1 km), Bắc Lý (cách 13.1 km), Bắc Trạch (cách 13.8 km), Hải Thành (cách 14.0 km), Đồng Phú (cách 14.7 km),

Latitude/longitude: 17 35 39N, 106 32 48E
Decimal coordinates: 17.5942 106.547

Thông tin chung

Trung Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 4682
Diện tích: 1112 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc