Bản đồ xã Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Tân Trạch (cách 14.4 km), Sơn Trạch (cách 19.8 km),

Latitude/longitude: 17 26 56N, 106 08 23E
Decimal coordinates: 17.4489 106.14

Thông tin chung

Thượng Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 1471
Diện tích: 73126 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc