Bản đồ xã Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Hòa Trạch (cách 2.5 km), Vạn Trạch (cách 4.6 km), Hoàn Trạch (cách 5.5 km), Hoàn Lão (cách 5.8 km), Đại Trạch (cách 7.4 km), Nam Trạch (cách 7.5 km), Đồng Trạch (cách 7.9 km), Phú Trạch (cách 8.1 km), Trung Trạch (cách 8.1 km), Sơn Lộc (cách 8.5 km), Đức Trạch (cách 9.0 km), Phú Định (cách 9.3 km), Hải Trạch (cách 9.7 km), Cự Nẫm (cách 10.2 km), Lý Trạch (cách 11.0 km), NT Việt Trung (cách 11.5 km), Hưng Trạch (cách 11.6 km), Nhân Trạch (cách 11.9 km), Bắc Trạch (cách 12.8 km), Lộc Ninh (cách 13.7 km),

Latitude/longitude: 17 34 07N, 106 28 31E
Decimal coordinates: 17.5686 106.475

Thông tin chung

Tây Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 4814
Diện tích: 2857 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc