Bản đồ xã Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Sơn Trạch (cách 13.8 km), Thượng Trạch (cách 14.4 km), Hưng Trạch (cách 17.2 km), Phú Định (cách 17.3 km), Phúc Trạch (cách 19.5 km),

Latitude/longitude: 17 26 52N, 106 16 33E
Decimal coordinates: 17.4478 106.276

Thông tin chung

Tân Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 177
Diện tích: 35477 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc