Bản đồ xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Phúc Trạch (cách 5.8 km), Hưng Trạch (cách 9.7 km), Lâm Trạch (cách 13.1 km), Tân Trạch (cách 13.8 km), Liên Trạch (cách 14.9 km), Cự Nẫm (cách 15.3 km), Xuân Trạch (cách 15.4 km), Quảng Sơn (cách 17.0 km), Phú Định (cách 18.6 km), Quảng Minh (cách 18.9 km), Quảng Thủy (cách 19.5 km), Thượng Trạch (cách 19.8 km),

Latitude/longitude: 17 34 18N, 106 16 29E
Decimal coordinates: 17.5717 106.275

Thông tin chung

Sơn Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 9013
Diện tích: 9928 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc