Bản đồ xã Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Vạn Trạch (cách 3.8 km), Phú Trạch (cách 4.1 km), Bắc Trạch (cách 4.5 km), Cự Nẫm (cách 5.4 km), Hạ Trạch (cách 6.0 km), Hoàn Trạch (cách 6.4 km), Hải Trạch (cách 7.2 km), Đồng Trạch (cách 7.5 km), Đức Trạch (cách 8.5 km), Tây Trạch (cách 8.5 km), Liên Trạch (cách 8.6 km), Mỹ Trạch (cách 8.7 km), Quảng Phúc (cách 9.4 km), Quảng Hòa (cách 9.4 km), Hoàn Lão (cách 9.4 km), Quảng Thuận (cách 10.2 km), Quảng Minh (cách 10.3 km), Quảng Văn (cách 10.6 km), Hòa Trạch (cách 10.9 km), Trung Trạch (cách 11.1 km),

Latitude/longitude: 17 38 32N, 106 27 19E
Decimal coordinates: 17.6422 106.455

Thông tin chung

Sơn Lộc là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 1997
Diện tích: 1216 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc