Bản đồ xã Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Sơn Trạch (cách 5.8 km), Lâm Trạch (cách 8.3 km), Xuân Trạch (cách 10.8 km), Quảng Sơn (cách 11.8 km), Hưng Trạch (cách 12.0 km), Liên Trạch (cách 12.9 km), Cự Nẫm (cách 15.1 km), Quảng Thủy (cách 15.2 km), Quảng Tiên (cách 15.6 km), Quảng Minh (cách 15.8 km), Văn Hóa (cách 15.8 km), Quảng Trung (cách 16.0 km), Quảng Tân (cách 17.1 km), Phù Hóa (cách 17.1 km), Mỹ Trạch (cách 17.7 km), Cao Quảng (cách 18.0 km), Quảng Hải (cách 18.6 km), Hạ Trạch (cách 19.1 km), Quảng Trường (cách 19.1 km), Châu Hóa (cách 19.2 km),

Latitude/longitude: 17 37 21N, 106 15 46E
Decimal coordinates: 17.6225 106.263

Thông tin chung

Phúc Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 8953
Diện tích: 5848 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc