Bản đồ xã Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Hải Trạch (cách 3.1 km), Hoàn Trạch (cách 3.5 km), Đồng Trạch (cách 3.6 km), Sơn Lộc (cách 4.1 km), Đức Trạch (cách 4.5 km), Vạn Trạch (cách 4.6 km), Bắc Trạch (cách 6.3 km), Hoàn Lão (cách 6.4 km), Trung Trạch (cách 7.5 km), Tây Trạch (cách 8.1 km), Hạ Trạch (cách 8.9 km), Cự Nẫm (cách 9.5 km), Quảng Hòa (cách 10.1 km), Quảng Phúc (cách 10.1 km), Hòa Trạch (cách 10.2 km), Đại Trạch (cách 10.3 km), Mỹ Trạch (cách 11.9 km), Quảng Thuận (cách 12.1 km), Liên Trạch (cách 12.7 km), Quảng Văn (cách 13.0 km),

Latitude/longitude: 17 38 22N, 106 29 38E
Decimal coordinates: 17.6394 106.494

Thông tin chung

Phú Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 4201
Diện tích: 1315 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc