Bản đồ xã Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

NT Việt Trung (cách 6.7 km), Hòa Trạch (cách 8.1 km), Tây Trạch (cách 9.3 km), Nam Trạch (cách 10.5 km), Hưng Trạch (cách 11.3 km), Thuận Đức (cách 12.8 km), Vạn Trạch (cách 13.0 km), Đại Trạch (cách 13.9 km), Hoàn Lão (cách 14.4 km), Lý Trạch (cách 14.5 km), Hoàn Trạch (cách 14.8 km), Đồng Sơn (cách 15.0 km), Cự Nẫm (cách 15.3 km), Bắc Lý (cách 15.3 km), Sơn Lộc (cách 16.4 km), Trung Trạch (cách 16.4 km), Lộc Ninh (cách 16.6 km), Bắc Nghĩa (cách 16.9 km), Đồng Trạch (cách 17.2 km), Tân Trạch (cách 17.3 km),

Latitude/longitude: 17 29 46N, 106 25 52E
Decimal coordinates: 17.4961 106.431

Thông tin chung

Phú Định là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 2482
Diện tích: 14797 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc