Bản đồ thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Thuận Đức (cách 6.2 km), Phú Định (cách 6.7 km), Nam Trạch (cách 7.7 km), Đồng Sơn (cách 8.3 km), Hòa Trạch (cách 9.2 km), Bắc Lý (cách 9.6 km), Lý Trạch (cách 10.4 km), Bắc Nghĩa (cách 10.6 km), Nghĩa Ninh (cách 10.9 km), Tây Trạch (cách 11.5 km), Lộc Ninh (cách 11.8 km), Nam Lý (cách 11.9 km), Đại Trạch (cách 12.2 km), Vĩnh Ninh (cách 12.7 km), Đức Ninh (cách 13.4 km), Đức Ninh Đông (cách 13.5 km), Đồng Phú (cách 13.7 km), Quang Phú (cách 13.9 km), Nhân Trạch (cách 14.0 km), Hoàn Lão (cách 14.5 km),

Latitude/longitude: 17 27 55N, 106 29 06E
Decimal coordinates: 17.4653 106.485

Thông tin chung

NT Việt Trung là một Thị trấn của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại: Thị trấn
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 8826
Diện tích: 8554 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc