Bản đồ xã Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Lý Trạch (cách 3.7 km), Quang Phú (cách 4.3 km), Lộc Ninh (cách 4.5 km), Đại Trạch (cách 4.6 km), Trung Trạch (cách 6.6 km), Nam Trạch (cách 6.9 km), Hải Thành (cách 7.5 km), Bắc Lý (cách 7.7 km), Hoàn Lão (cách 7.9 km), Đồng Phú (cách 8.2 km), Đồng Mỹ (cách 8.7 km), Nam Lý (cách 9.0 km), Hải Đình (cách 9.9 km), Bắc Nghĩa (cách 10.3 km), Đức Trạch (cách 10.4 km), Đức Ninh Đông (cách 10.6 km), Hòa Trạch (cách 10.7 km), Đồng Trạch (cách 10.7 km), Hoàn Trạch (cách 10.9 km), Đức Ninh (cách 11.7 km),

Latitude/longitude: 17 32 51N, 106 35 06E
Decimal coordinates: 17.5475 106.585

Thông tin chung

Nhân Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 8436
Diện tích: 249 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc