Bản đồ xã Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Lý Trạch (cách 4.1 km), Đại Trạch (cách 4.6 km), Hòa Trạch (cách 5.3 km), Lộc Ninh (cách 6.7 km), Nhân Trạch (cách 6.9 km), Bắc Lý (cách 7.0 km), Tây Trạch (cách 7.5 km), Hoàn Lão (cách 7.5 km), NT Việt Trung (cách 7.7 km), Trung Trạch (cách 8.3 km), Quang Phú (cách 8.5 km), Bắc Nghĩa (cách 9.7 km), Nam Lý (cách 9.7 km), Hoàn Trạch (cách 9.9 km), Đồng Phú (cách 10.4 km), Phú Định (cách 10.5 km), Thuận Đức (cách 10.6 km), Hải Thành (cách 10.7 km), Nghĩa Ninh (cách 11.0 km), Đồng Trạch (cách 11.2 km),

Latitude/longitude: 17 31 20N, 106 31 32E
Decimal coordinates: 17.5222 106.526

Thông tin chung

Nam Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 3068
Diện tích: 2011 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc