Bản đồ xã Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Quảng Minh (cách 2.3 km), Hạ Trạch (cách 3.0 km), Quảng Văn (cách 3.0 km), Quảng Thuận (cách 4.2 km), Quảng Phong (cách 5.5 km), Liên Trạch (cách 5.5 km), Ba Đồn (cách 5.7 km), Bắc Trạch (cách 5.9 km), Quảng Hải (cách 6.5 km), Quảng Phúc (cách 6.9 km), Quảng Hòa (cách 6.9 km), Quảng Tân (cách 6.9 km), Quảng Thủy (cách 7.0 km), Quảng Thanh (cách 7.2 km), Quảng Thọ (cách 7.4 km), Quảng Long (cách 8.1 km), Cự Nẫm (cách 8.3 km), Sơn Lộc (cách 8.7 km), Quảng Trung (cách 8.8 km), Quảng Trường (cách 9.6 km),

Latitude/longitude: 17 42 19N, 106 24 20E
Decimal coordinates: 17.7053 106.406

Thông tin chung

Mỹ Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 3394
Diện tích: 929 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc