Bản đồ xã Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Lộc Ninh (cách 2.7 km), Nhân Trạch (cách 3.7 km), Nam Trạch (cách 4.1 km), Quang Phú (cách 4.4 km), Bắc Lý (cách 4.6 km), Đại Trạch (cách 5.0 km), Nam Lý (cách 6.7 km), Hải Thành (cách 6.8 km), Đồng Phú (cách 6.9 km), Bắc Nghĩa (cách 7.5 km), Đồng Mỹ (cách 7.6 km), Trung Trạch (cách 8.5 km), Hải Đình (cách 8.5 km), Đức Ninh Đông (cách 8.7 km), Hoàn Lão (cách 8.9 km), Nghĩa Ninh (cách 9.1 km), Hòa Trạch (cách 9.2 km), Đức Ninh (cách 9.6 km), Phú Hải (cách 10.2 km), NT Việt Trung (cách 10.4 km),

Latitude/longitude: 17 31 11N, 106 33 53E
Decimal coordinates: 17.5197 106.565

Thông tin chung

Lý Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 3951
Diện tích: 2213 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc