Bản đồ xã Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Quảng Minh (cách 4.7 km), Cự Nẫm (cách 4.7 km), Mỹ Trạch (cách 5.5 km), Hạ Trạch (cách 6.2 km), Lâm Trạch (cách 8.1 km), Quảng Thủy (cách 8.3 km), Quảng Văn (cách 8.5 km), Sơn Lộc (cách 8.6 km), Bắc Trạch (cách 8.6 km), Quảng Tân (cách 9.4 km), Quảng Thuận (cách 9.7 km), Hưng Trạch (cách 9.8 km), Quảng Hải (cách 10.0 km), Quảng Sơn (cách 10.1 km), Quảng Trung (cách 10.3 km), Quảng Phong (cách 10.5 km), Ba Đồn (cách 11.1 km), Vạn Trạch (cách 11.1 km), Quảng Thanh (cách 11.1 km), Quảng Phúc (cách 11.8 km),

Latitude/longitude: 17 39 51N, 106 22 36E
Decimal coordinates: 17.6642 106.377

Thông tin chung

Liên Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 3700
Diện tích: 2878 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc