Bản đồ xã Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Quảng Sơn (cách 3.9 km), Quảng Thủy (cách 6.9 km), Quảng Tiên (cách 7.6 km), Quảng Trung (cách 7.7 km), Liên Trạch (cách 8.1 km), Phúc Trạch (cách 8.3 km), Quảng Minh (cách 8.7 km), Quảng Tân (cách 8.8 km), Phù Hóa (cách 9.3 km), Văn Hóa (cách 9.5 km), Quảng Hải (cách 10.4 km), Quảng Trường (cách 10.8 km), Mỹ Trạch (cách 11.0 km), Quảng Thanh (cách 11.8 km), Quảng Liên (cách 11.8 km), Cự Nẫm (cách 12.3 km), Cảnh Hóa (cách 12.5 km), Quảng Văn (cách 12.9 km), Sơn Trạch (cách 13.1 km), Quảng Phong (cách 13.1 km),

Latitude/longitude: 17 41 11N, 106 18 14E
Decimal coordinates: 17.6864 106.304

Thông tin chung

Lâm Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 3188
Diện tích: 2730 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc