Bản đồ xã Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Cự Nẫm (cách 7.3 km), Sơn Trạch (cách 9.7 km), Liên Trạch (cách 9.8 km), Vạn Trạch (cách 11.0 km), Phú Định (cách 11.3 km), Tây Trạch (cách 11.6 km), Sơn Lộc (cách 11.9 km), Phúc Trạch (cách 12.0 km), Hòa Trạch (cách 12.9 km), Lâm Trạch (cách 13.9 km), Hạ Trạch (cách 14.2 km), Quảng Minh (cách 14.5 km), Mỹ Trạch (cách 14.9 km), Bắc Trạch (cách 15.1 km), Hoàn Trạch (cách 15.2 km), Phú Trạch (cách 15.3 km), Hoàn Lão (cách 16.9 km), Tân Trạch (cách 17.2 km), Đồng Trạch (cách 17.4 km), Quảng Thủy (cách 17.5 km),

Latitude/longitude: 17 34 36N, 106 21 57E
Decimal coordinates: 17.5767 106.366

Thông tin chung

Hưng Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 10262
Diện tích: 9382 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc