Bản đồ xã Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Đồng Trạch (cách 2.4 km), Hoàn Lão (cách 3.0 km), Phú Trạch (cách 3.5 km), Đức Trạch (cách 3.7 km), Hải Trạch (cách 4.2 km), Vạn Trạch (cách 4.3 km), Trung Trạch (cách 4.8 km), Tây Trạch (cách 5.5 km), Sơn Lộc (cách 6.4 km), Đại Trạch (cách 6.9 km), Hòa Trạch (cách 7.1 km), Bắc Trạch (cách 9.6 km), Nam Trạch (cách 9.9 km), Cự Nẫm (cách 10.9 km), Nhân Trạch (cách 10.9 km), Lý Trạch (cách 11.8 km), Hạ Trạch (cách 12.0 km), Quảng Hòa (cách 13.6 km), Quảng Phúc (cách 13.6 km), Lộc Ninh (cách 14.4 km),

Latitude/longitude: 17 36 34N, 106 30 19E
Decimal coordinates: 17.6094 106.505

Thông tin chung

Hoàn Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 3346
Diện tích: 767 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc