Bản đồ thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính thị trấn Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Trung Trạch (cách 2.4 km), Hoàn Trạch (cách 3.0 km), Đồng Trạch (cách 3.7 km), Đại Trạch (cách 3.9 km), Đức Trạch (cách 4.3 km), Tây Trạch (cách 5.8 km), Hải Trạch (cách 6.0 km), Hòa Trạch (cách 6.3 km), Phú Trạch (cách 6.4 km), Vạn Trạch (cách 6.8 km), Nam Trạch (cách 7.5 km), Nhân Trạch (cách 7.9 km), Lý Trạch (cách 8.9 km), Sơn Lộc (cách 9.4 km), Lộc Ninh (cách 11.3 km), Quang Phú (cách 12.0 km), Bắc Trạch (cách 12.6 km), Bắc Lý (cách 13.4 km), Cự Nẫm (cách 13.5 km), Phú Định (cách 14.4 km),

Latitude/longitude: 17 35 23N, 106 31 29E
Decimal coordinates: 17.5897 106.525

Thông tin chung

Hoàn Lão là một Thị trấn của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại: Thị trấn
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 6850
Diện tích: 570 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc