Bản đồ xã Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Tây Trạch (cách 2.5 km), Nam Trạch (cách 5.3 km), Hoàn Lão (cách 6.3 km), Đại Trạch (cách 6.5 km), Vạn Trạch (cách 7.1 km), Hoàn Trạch (cách 7.1 km), Phú Định (cách 8.1 km), Trung Trạch (cách 8.4 km), NT Việt Trung (cách 9.2 km), Lý Trạch (cách 9.2 km), Đồng Trạch (cách 9.3 km), Đức Trạch (cách 10.2 km), Phú Trạch (cách 10.2 km), Nhân Trạch (cách 10.7 km), Sơn Lộc (cách 10.9 km), Hải Trạch (cách 11.3 km), Lộc Ninh (cách 11.9 km), Bắc Lý (cách 12.3 km), Cự Nẫm (cách 12.4 km), Hưng Trạch (cách 12.9 km),

Latitude/longitude: 17 32 54N, 106 29 04E
Decimal coordinates: 17.5483 106.484

Thông tin chung

Hòa Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 4382
Diện tích: 2169 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc