Bản đồ xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Đức Trạch (cách 2.1 km), Đồng Trạch (cách 2.2 km), Phú Trạch (cách 3.1 km), Hoàn Trạch (cách 4.2 km), Trung Trạch (cách 6.0 km), Hoàn Lão (cách 6.0 km), Sơn Lộc (cách 7.2 km), Vạn Trạch (cách 7.3 km), Bắc Trạch (cách 8.3 km), Đại Trạch (cách 9.6 km), Tây Trạch (cách 9.7 km), Quảng Hòa (cách 11.0 km), Quảng Phúc (cách 11.0 km), Hạ Trạch (cách 11.2 km), Hòa Trạch (cách 11.3 km), Nhân Trạch (cách 12.5 km), Cự Nẫm (cách 12.6 km), Nam Trạch (cách 13.5 km), Quảng Thuận (cách 13.6 km), Mỹ Trạch (cách 14.2 km),

Latitude/longitude: 17 38 36N, 106 31 23E
Decimal coordinates: 17.6433 106.523

Thông tin chung

Hải Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 7736
Diện tích: 157 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc