Bản đồ xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Mỹ Trạch (cách 3.0 km), Bắc Trạch (cách 3.0 km), Quảng Thuận (cách 4.7 km), Quảng Văn (cách 4.7 km), Quảng Minh (cách 5.1 km), Quảng Phúc (cách 5.7 km), Quảng Hòa (cách 5.7 km), Sơn Lộc (cách 6.0 km), Liên Trạch (cách 6.2 km), Cự Nẫm (cách 7.0 km), Ba Đồn (cách 7.1 km), Quảng Phong (cách 7.7 km), Quảng Thọ (cách 7.9 km), Phú Trạch (cách 8.9 km), Quảng Hải (cách 9.4 km), Vạn Trạch (cách 9.7 km), Quảng Long (cách 9.8 km), Quảng Tân (cách 9.8 km), Quảng Thanh (cách 9.9 km), Quảng Thủy (cách 9.9 km),

Latitude/longitude: 17 41 23N, 106 25 43E
Decimal coordinates: 17.6897 106.429

Thông tin chung

Hạ Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 4593
Diện tích: 1900 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc