Bản đồ xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Đồng Trạch (cách 1.3 km), Hải Trạch (cách 2.1 km), Hoàn Trạch (cách 3.7 km), Trung Trạch (cách 3.9 km), Hoàn Lão (cách 4.3 km), Phú Trạch (cách 4.5 km), Đại Trạch (cách 7.6 km), Vạn Trạch (cách 7.7 km), Sơn Lộc (cách 8.5 km), Tây Trạch (cách 9.0 km), Hòa Trạch (cách 10.2 km), Bắc Trạch (cách 10.3 km), Nhân Trạch (cách 10.4 km), Nam Trạch (cách 11.7 km), Lý Trạch (cách 12.4 km), Hạ Trạch (cách 13.1 km), Quảng Hòa (cách 13.1 km), Quảng Phúc (cách 13.1 km), Cự Nẫm (cách 13.7 km), Lộc Ninh (cách 14.5 km),

Latitude/longitude: 17 37 38N, 106 32 01E
Decimal coordinates: 17.6272 106.534

Thông tin chung

Đức Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 6002
Diện tích: 273 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc