Bản đồ xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Đức Trạch (cách 1.3 km), Hải Trạch (cách 2.2 km), Hoàn Trạch (cách 2.4 km), Phú Trạch (cách 3.6 km), Hoàn Lão (cách 3.7 km), Trung Trạch (cách 4.1 km), Vạn Trạch (cách 6.4 km), Đại Trạch (cách 7.4 km), Sơn Lộc (cách 7.5 km), Tây Trạch (cách 7.9 km), Hòa Trạch (cách 9.3 km), Bắc Trạch (cách 9.7 km), Nhân Trạch (cách 10.7 km), Nam Trạch (cách 11.2 km), Lý Trạch (cách 12.3 km), Hạ Trạch (cách 12.4 km), Cự Nẫm (cách 12.5 km), Quảng Hòa (cách 12.9 km), Quảng Phúc (cách 12.9 km), Lộc Ninh (cách 14.6 km),

Latitude/longitude: 17 37 23N, 106 31 23E
Decimal coordinates: 17.6231 106.523

Thông tin chung

Đồng Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 5412
Diện tích: 617 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc