Bản đồ xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Trung Trạch (cách 3.8 km), Hoàn Lão (cách 3.9 km), Nam Trạch (cách 4.6 km), Nhân Trạch (cách 4.6 km), Lý Trạch (cách 5.0 km), Hòa Trạch (cách 6.5 km), Hoàn Trạch (cách 6.9 km), Đồng Trạch (cách 7.4 km), Tây Trạch (cách 7.4 km), Lộc Ninh (cách 7.5 km), Đức Trạch (cách 7.6 km), Quang Phú (cách 8.3 km), Bắc Lý (cách 9.5 km), Hải Trạch (cách 9.6 km), Vạn Trạch (cách 10.1 km), Phú Trạch (cách 10.3 km), Hải Thành (cách 11.3 km), Đồng Phú (cách 11.6 km), Nam Lý (cách 11.7 km), NT Việt Trung (cách 12.2 km),

Latitude/longitude: 17 33 35N, 106 32 37E
Decimal coordinates: 17.5597 106.544

Thông tin chung

Đại Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 8800
Diện tích: 2492 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc