Bản đồ xã Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính xã Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Places nearby

Hạ Trạch (cách 3.0 km), Sơn Lộc (cách 4.5 km), Quảng Phúc (cách 5.0 km), Quảng Hòa (cách 5.0 km), Mỹ Trạch (cách 5.9 km), Quảng Thuận (cách 6.0 km), Phú Trạch (cách 6.3 km), Quảng Văn (cách 6.8 km), Cự Nẫm (cách 7.9 km), Quảng Minh (cách 8.1 km), Vạn Trạch (cách 8.2 km), Hải Trạch (cách 8.3 km), Quảng Thọ (cách 8.5 km), Liên Trạch (cách 8.6 km), Ba Đồn (cách 8.6 km), Hoàn Trạch (cách 9.6 km), Đồng Trạch (cách 9.7 km), Quảng Phong (cách 9.8 km), Đức Trạch (cách 10.3 km), Quảng Long (cách 11.2 km),

Latitude/longitude: 17 40 57N, 106 27 20E
Decimal coordinates: 17.6825 106.456

Thông tin chung

Bắc Trạch là một Xã của Huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Huyện: Bố Trạch
Dân số: 6447
Diện tích: 1747 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc