Bản đồ huyện Bố Trạch, Quảng Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bố Trạch, Quảng Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bố Trạch, Quảng Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bố Trạch, Quảng Bình
  • Địa giới hành chính huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Latitude/longitude: 17 29 13N, 106 06 54E
Decimal coordinates: 17.4869 106.115

Thông tin chung

Bố Trạch là một Huyện của Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Quảng Bình
Dân số: 165389
Diện tích: 210969 ha