Bản đồ huyện Trảng Bom, Đồng Nai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Trảng Bom, Đồng Nai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Trảng Bom, Đồng Nai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Trảng Bom, Đồng Nai
  • Địa giới hành chính huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Latitude/longitude: 10 58 39N, 107 00 52E
Decimal coordinates: 10.9775 107.014

Thông tin chung

Trảng Bom là một Huyện của Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Nai
Dân số: 177407
Diện tích: 32612 ha