Bản đồ huyện Châu Thành, Bến Tre
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Châu Thành, Bến Tre

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Châu Thành, Bến Tre
  • Bản đồ vệ tinh huyện Châu Thành, Bến Tre
  • Địa giới hành chính huyện Châu Thành, Bến Tre

Latitude/longitude: 10 17 24N, 106 17 45E
Decimal coordinates: 10.29 106.296

Thông tin chung

Châu Thành là một Huyện của Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bến Tre
Dân số: 162306
Diện tích: 22847 ha